Give your Virtuemart a Professional Look with premium Virtuemart Templates
Azolla cristata

Tags forklaring

Nedennævnte Tags beskriver f.eks. farve, egnethed, anvendelse osv.

Familie

Azollaceae

Botanisk Navn

Azolla cristata

Synonymer

Azolla caroliniana, Azolla microphylla, Azolla portoricensis, Azolla mexicana

Tysk Navn

Kleiner Algenfarn, Feenmoos

Verdensdel (Geografisk)

Central Amerika Nord Amerika Syd Amerika

Lys

Moderat Højt

Væksthastighed

Hurtig

Sværhed

Let

Temperatur (°C)

< 20, normalt 21 - 26

Beskrivelse

Azolla,algebregne, slægt af vandbregner med ca. seks arter. De er frit flydende vandplanter og kan ved vegetativformering dække store vandflader ligesom andemad. Azolla dyrkes i Danmark bl.a. i akvarier og ses af og til forvildet. Planterne er ganske små og tæt fjerformet grenede; de har små tolappede blade, der i en slimfyldt indre hulhed rummer kolonier af kvælstofbindende, symbiotiske blågrønalger Anabaena azollae; uden disse har planterne nedsat vækst og ingen sporeformering. Algen er i stand til direkte fra luftens indhold af kvælstof at producere nitrat. Selv om Azolla-planten kan optage nitrat fra vandet er bakterien en mere stabil forsyningskilde af gødningsstof. Denne forbindelse er derfor til stor gavn for begge parter. I Sydøstasien udnyttes Azolla til kvælstofberigelse af rismarker; den kan tilføre op til 50kg kvælstof pr. ha.

Plantefilter - IKKE aktiv endnu....