Udskriv
PDF
Dec
05

Alger - Et par eksempler mere (Den essentielle del)

Brugervurdering: / 59
DårligBedst 
Artikel indeks
Alger
De 5 parametre som afgørende faktor
Eksempler på ligevægt og uligevægt mellem de 5 parametre og konsekvensen (En Grafisk gennemgang)
7 forskellige algetyper
Grøn Støvalge (GDA) (Chlamydomonas spp.)
Tarm-Rørhinde ~ Ulva intestinalis - Chlorophyta - Grøn alge
Cyano Bakterie - Blågrøn Alge (BGA) (Oscillatoria)
Staghorn alge (Rhodophyta - Rødalge)
Grøn skægalge (GBA) (Rhodophyta - Rødalge)
Penselalge (BBA) (Rhodophyta - Rødalge)
Kisel alger (Diatom) (Ochrophyta)
Tråd Kisel alger (Melosira undulata/varians)
Hildenbrandia rivularis (Rhodophyta- Rødalge)
Grøn svævealge - Greenwater (Euglena)
Hvidt Vand
Et reelt forløb af diatom alge
Grøn Pletalge (GSA) (Choleochaete sp.)
Et par eksempler mere (Den essentielle del)
Tråd og håralger
Tråd og håralger (Rhizoclonium)
Tråd og håralger (Cladophora sp.)
Thorea hispida (Thoreaceae) (Rhodophyta - Rødalge).
Ukendt Alge (Jernfosfat alge)
Klæbe alge
Overfladeskum og Bio-belægninger
Symptom behandling af Alger
Tips og Tricks til Alger (Anvisning til bekæmpelse)
Alle sider

Et par eksempler mere (Den essentielle del)

Jeg er vist også den eneste, der har talt om en plantes immunforsvar, hermed mener jeg, at en plante der har det godt, hvor alle betingelser for dens vækst og livsførelse er tilgodeset, sådan en plante vil kvittere med en homogen vækst.
Man ser aldrig en plante, der har disse forhold være overbegjort med alger, eller have kedelige farveløse blade eller hvor bladene er smeltede og lignende... derfor immunforsvar... planten afviser disse angreb af alger, fordi den netop fungerer tip top, og den står ikke og lækker næringsstoffer og kulhydrat via bladene... til forskel fra planter, der f.eks. bare mangler et eneste næringsstof, de mistrives, fordi deres interne procedurer ikke kan fungere, der er flere af næringsstofferne, der er af afgørende betydning for flere af de andre processer, der foregår i en plante, bl.a optagelse af jern og kalium, som forhindres ved magnesium mangel. Flere steder i landet, er der faktisk mangel på magnesium i vandet, hvilket i stor udstrækning betyder, at akvarister disse steder, vil have ekstremt svært ved, at få noget som helst til at gro i deres akvarium, nogle af disse steder er vestkysten Esbjerg og hvert fald op til Ølgod kanten, Silkeborg og Skive området er også med og formentlig flere.. det er bare lige dem jeg har i hukommelsen.

Hvis vi nu forestiller os et sådant akvarium, og man køber og sætter ny planter i et sådant, så kommer en ny plante med nogle resourcer indbygget, enten fra gartneriet eller en anden akvarist der har styr på plantedyrkning, men det går kun godt et stykke tid, for den kan jo netop ikke længere få sine behov opfyldt. 
Så er planten egentlig meget smart indrettet, idet, den kan genbruge dele af de stoffer den allerede har brugt til at danne blade af.. disse gødningsstoffer er:
Fosfat
Kalium
Klor
Magnesium
Molybdæn
Natrium
Nitrogen
Zink
som planten kan flytte og bruge til ny vækst, disse stoffer kaldes mobile næringsstoffer.
Det begynder den så at gøre brug af, og dermed kasserer den det, eller de gamle blade, som den flytter disse stoffer fra og de fungerer nu ikke længere efter hensigten. Plantens læbespalter står nu og lækker næringsstoffer direkte ud i vandet, inklusive kulhydrat, som er direkte guf for alger, såvel som for diverse mikroorganismer, som formentlig er med til at accelere processen. Nu kommer der alger og formentlig i massevis, især på plantens blade og langs bladkanterne, det ses gang på gang, og årsagen er den samme hver gang... manglende gødning til planterne...
Nu er vi så derhenne, hvor nogle vil sige jamen.. jamen.. jeg tilfører aldrig gødning, og mine planter gror fint, og der er heller ikke alger, i det mindste ikke noget af betydning...
Nej, det har vedkommende sikkert ret i, men så vil jeg også med sikkerhed sige, at det er et akvarium der kører med lavt lys, måske endda meget lavt lys, men lige tilstrækkelig til, at det tilfører nok energi, til at planterne kan overleve, samt, at der sikkert også foretages et ugentlig vandskifte og der er formentlig også en del fisk. Både vandskift og fisk(foder), er med til at tilføre ny næring til planterne og er man så heldig, lige at bo det sted, hvor vandet også indeholder tilstrækkeligt med jern og magnesium osv... jamen, så kan det da sagtens lade sig gøre... men tag samme akvarium og flyt det over til genboen på den anden side af vejen og foretag vandskift der, så kan det være, at det ikke fungerer hvis han f.eks. er tilsluttet et andet vandværk som har andre og måske utilstrækkelige værdier.

Det samme gør sig gældende, mere eller mindre, for folk der har et akvarium under nogle forhold der ligner ovennævnte, men som kan klare sig med en universalgødning købt i akvarieforretningen ala tropica eller profito eller hvad de nu hedder, men disse gødninger, dur ikke til at køre et akvarium som jeg f.eks. gør, hvor der er fuldt knald på lampen og planterne kører i højt gear, der skal helt andre boller på suppen, i form af nuanceret gødning, så man er helt sikker på at planterne har adgang til alle de gødningsstoffer, som de har brug for, det er nemlig anseelige mængder, der kan omsættes i et sådant planteakvarium, og i den forbindelse, er de nævnte parametre af helt afgørende betydning for at noget sådan fungerer.
Bare den mindste uregelmæssighed, så straffer planterne en i løbet af meget meget kort tid... faktisk mere eller mindre fra dag til dag. Det svarer til f.eks. en ferrari i høj fart kører galt, ja, så sker der også noget i en fart og det er nøjagtigt det samme i high-tech akvariet!

Man kan også forestille sig det forhold, hvor der er et vist niveau af lys, god Co2 tilførsel og en passende temperatur, altså hvor alle forhold er moderate og der f.eks. tilføres gødning, som hvis akvariet kører på højeste gear et sådan højt næringsniveau, kan være lige så slemt som for lidt, der skal dog en hel del til, da planterne sagtens kan klare, at arbejde med et vist overskud... men symptomerne på dårlig trivsel,  vil stort set være det samme, som ved næringsmangel og planten vil ikke kunne fungere optimalt. Dette forhold, vil også resultere i mistrivsel og dermed igen alger... faktisk er det sådan, at planter der mistrives, i relation til det nævnt ovenfor, er medvirkende årsag til en acceleret algevækst og forekomst...
Denne lækning af næringsstoffer, kan så tildels fordeles i hele akvariet, hvilket minimerer algevæksten, eller algerne har betydeligt vanskeligere ved at etablere sig, hvis der hele tiden er et flow forbi, som fjerner og fordeler disse næringsstoffer... så derfor er det rigtig godt med god cirkulation, da den tjener flere formål på denne måde!

En måde at afgøre, hvorvidt der er tale om under eller overgødskning, er ved at se på planten, vokser den, er der tale om overgødskning og vokser den ikke, er der tale om undergødskning...dette skal ses i forhold til algeproblemerne.

Nu skal i så ikke tro, at jeg ikke har alger, det har alle, men de skal helst holdes på et sådant niveau, at man nærmest skal lede efter dem, det synes jeg personligt er acceptabelt.... Et eksempel er et lille 30 liter akvarium, som jeg har til at stå, med et lille indvendigt filter, her hjælper algerne mig med at holde øje med om filtret trænger til at blive renset... for når flowet fra filtret aftager, så er der i løbet af nogle få dage grønne slimede trådalger.... så renser jeg filtret, fjerner hvad jeg kan manuelt af disse alger, og sætter filtret tilbage, nu med fornyede kræfter... nogle få dage efter, så synes disse trådalger slet ikke... så flow er vigtigt, ikke bare i selve vandet, men også i overfladen.......Skrevet af Jørn Ullits. Posted in Alger